ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

 

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЕВЕ»
 3. Код за ЄДРПОУ: 00387080.
 4. Місцезнаходження: 49005, місто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 12, каб. 15.
 5. Міжміський код, телефон та факс: (05755) 3-63-35, (05755) 3-64-06
 6. Електронна поштова адреса: nasinneve@gmail.com
 7. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/category/nasinneve/
 8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
 9. Текст повідомлення

Рішенням директора Товариства (Наказ № 343-к від 19.09.2017 року) БУРУ ТАМАРУ ПАВЛІВНУ було переведено з посади заступника головного бухгалтера Товариства на посаду головного бухгалтера Товариства з 19.09.2017 року на підставі заяви Бурої Тамари Павлівни. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Головний бухгалтер Товариства не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер Товариства призначена на невизначений строк. Інформація про інші посади, які обіймала головний бухгалтер протягом останніх п’яти років: з 01.04.2006 року – заступник головного бухгалтера Товариства.

Головний бухгалтер Товариства не надала згоди на поширення її персональних даних.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Директор Колос Олександр Іванович

«19» вересня 2017 року