ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

 

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЕВЕ»
 3. Код за ЄДРПОУ: 00387080.
 4. Місцезнаходження: 49005, місто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 12, каб. 15.
 5. Міжміський код, телефон та факс: (05755) 3-63-35, (05755) 3-64-06
 6. Електронна поштова адреса: nasinneve@gmail.com
 7. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/category/nasinneve/
 8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
 9. Текст повідомлення

Рішенням директора Товариства (Наказ № 342-к від 18.09.2017 року) 18.09.2017 року звільнено з посади головного бухгалтера Товариства РОМАНОВУ ГАЛИНУ ВIТАЛIЇВНУ за заявою РОМАНОВОЇ Г.В. про звільнення її з посади головного бухгалтера Товариства за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Головний бухгалтер Товариства не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер Товариства перебувала на посаді 2 роки 6 місяців (затверджена Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №22-04/2015 від 22.04.2015 року)). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Головний бухгалтер Товариства не надала згоди на поширення її персональних даних.

Примітка: 19.09.2017 року рішенням директора Товариства було призначено нового головного бухгалтера Товариства.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Директор Колос Олександр Іванович

«19» вересня 2017 року