ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ».
 3. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
 4. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Барикадна, буд.6, каб.№ 2Б. 
 5. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
 6. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/category/rv/.
 8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
 9. Текст повідомлення
 10. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/10-2017/В вiд 19.10.2017) повноваження Директора Товариства Тригуба Олексія Васильовича припинено 19.10.2017 за заявою Тригуба О.В. про звільнення його з посади Директора Товариства за угодою сторін. Директор Товариства перебував на посаді 7 повних місяців і 1 неповний місяць: з 28.02.2017 по 19.10.2017 (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно протоколу №13/02-2017 вiд 13.02.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капiталi емiтента – 0 (нуль)%. Директор Товариства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.
 11. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №19/10-2017/В вiд 19.10.2017) Есипенко Андрія Миколайовича було призначено Директором Товариства з 20.10.2017 р. за заявою Єсипенко А.М. про призначення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Директор не має судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.  Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi обіймав Директор протягом останніх п’яти років: не обіймав інші посади. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Директор Есипенко Андрій Миколайович

20.10.2017 р.