ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЕВЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00387080.
3. Місцезнаходження: 49005, мiсто Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 12, каб. 15.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05755) 3-63-35, (05755) 3-64-06
5. Електронна поштова адреса: nasinneve@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/category/nasinneve/
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішенням директора Товариства (Наказ №635-к від 22.12.2017) 22.12.2017 звільнено з посади головного бухгалтера Товариства БУРУ ТАМАРУ ПАВЛІВНУ за заявою БУРОЇ Т.П. про звільнення її з посади головного бухгалтера Товариства за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Головний бухгалтер Товариства не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер Товариства перебувала на посаді 3 місяця. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Головний бухгалтер Товариства не надала згоди на поширення її персональних даних.
Примітка: на посаду головного бухгалтера Товариства замість звільненої особи нікого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор Поліщук Сергій Володимирович
«22 грудня 2017 року.»