ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ».
2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Барикадна, буд.6, каб.№ 2Б.
4. Міжміський код, телефон та факс: (095) 121 07 09.
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/category/rv/ .
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішенням директора Товариства (Наказ №CHV00000092-0000000897 від 08.12.2017) 08.12.2017 звільнено з посади головного бухгалтера Товариства НІКУЛІЧЕВУ ТЕТЯНУ ЄВГЕНІВНУ за заявою Нікулічевої Т.Є. про звільнення її з посади головного бухгалтера Товариства за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України). Головний бухгалтер Товариства не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Головний бухгалтер Товариства перебувала на посаді 1 рік 8 місяців. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Головний бухгалтер Товариства не надала згоди на поширення її персональних даних.
Примітка: на посаду головного бухгалтера Товариства замість звільненої особи нікого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Директор Заболотня Лілія Володимирівна
«01» лютого 2018 року»