ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ».
 3. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
 4. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Барикадна, буд.6, каб.№ 2Б.
 5. Міжміський код, телефон та факс: (095) 121 07 09.
 6. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com
 7. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/category/rv/ .
 8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
 9. Текст повідомлення

Без рішення загальних зборів Товариства 09.02.2018 припинені повноваження члена (Голови) Наглядової ради Товариства ГРИНИШИНОЇ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ за заявою (письмовим повідомленням) Гринишиної О.М. від 26.01.2018, яка отримана Товариством 26.01.2018 (п.1 абз.2 ч.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства»). Член (Голова) Наглядової ради Товариства не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член (Голова) Наглядової ради Товариства перебував на посаді 1 рік 9 місяців. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Член (Голова) Наглядової ради Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.

Примітка: на посаду члена (Голови) Наглядової ради Товариства замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Без рішення загальних зборів Товариства 09.02.2018 припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства ГУЦАЛЮКА КОСТЯНТИНА ОЛЕКСІЙОВИЧА за заявою (письмовим повідомленням) Гуцалюка К.О. від 26.01.2018, яка отримана Товариством 26.01.2018 (п.1 абз.2 ч.1. ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства»). Член Наглядової ради Товариства не має судимості (в тому числі непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради Товариства перебував на посаді 1 рік 9 місяців. Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0 (нуль)%. Член Наглядової ради Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.

Примітка: на посаду члена Наглядової ради Товариства замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Директор Заболотня Лілія Володимирівна

 «12 лютого 2018 року»